dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK, MBA

Profesor uczelni

Życiorys zawodowy

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1994 rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice Dr hab. inż. arch., profesor PK., zawodowo aktywny architekt, autor wielu opracowań projektowych, członek Małopolskiej Izby Architektów RP i Sekcji Budownictwa Ogólnego Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, absolwent studiów podyplomowych na UEK Master of Business Administration in General Management w specjalności Corporate Management. Doktorat pt. „Dobór nowoczesnych technologii budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego” (1999). Monografia stanowiąca podstawę habilitacji pt. „Zintegrowane projektowanie energetyczne jednorodzinnych energooszczędnych budynków mieszkalnych” (2017). Praca MBA pt. „Zarządzanie efektywnością energetyczną w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na etapie projektowym” (2020). Prowadzone badania naukowe dotyczą problematyki projektowania budynków energooszczędnych w standardzie BIM. W ramach swoich działań dydaktycznych prowadzi przedmiot Fizyka Budowli (Building Physics) oraz Budownictwo Ogólne (General Building Construction). Organizator kursów poświęconych projektowaniu i modelowaniu wirtualnych budynków w programie ArchiCAD. Współorganizator wymiany studentów z uczelniami we Francji, konkursów studenckich i warsztatów międzynarodowych. Autor serii książek poświęconych problematyce budownictwa ogólnego w kontekście projektowania architektoniczno-budowlanego, w tym m.in. : Budownictwo Ogólne dla architektów, Building Construction, Detale Projektowe, Projekt architektoniczno-budowlany, Przeszklone ściany osłonowe, Projektowanie budynków halowych, Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych, Projekt jednego domu w pięciu technologiach, Projektowanie wnętrz z zastosowaniem płyt gipowo-kartonowych, itd. Autor katalogów technicznych i publikacji informacyjnych dla architektów, opracowanych dla wiodących koncernów budowlanych, w tym m.in. dla Rigips, Isover, Braas, Wienerberger, Ytong, Ursa, itd.

Specjalizacja

Architektura.

Pełnione funkcje

Rada Naukowa Wydziału Architektury Wydziałowa Komisja ds. przewodów doktorskich w zakresie architektury-teorii architektury i projektowania architektoniczno-budowlanego (K-2).

Członkostwo organizacji zawodowych

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury, Sekcja Budownictwa Ogólnego Building Smart International, Członek międzynarodowego Jury.

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

Projekt dla NCBiR, dotyczący założeń dialogu technicznego nr 24/20/DT- Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo Uczestnik Forum Edukacji Architektonicznej Narodowego Instytutu Archtektury i Urbanistyki na temat powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce, 2019.

Wybrane projekty architektoniczne

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania V LO im. Witkowskiego w Krakowie przy ul. Studenckiej Całoroczne Centrum Sportów Zimowych w Krakowie, w rejonie ul. Lipskiej i Myśliwskiej Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, budynek przy Al. F. Focha 33 oraz przy ul. Skarbowej 1 Koncepcja zagospodarowania terenu ośrodka Yacht Club Kraków w Krakowie – Nowej Hucie.

Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany postanowieniem z dnia 4.09.2009 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (legitymacja nr 291-2009-21).