dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

Profesor PK

Życiorys zawodowy

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Praca doktorska pt. „Akustyka, jako czynnik kształtowania architektonicznego” w 1998 roku. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi prowadząc wykłady z przedmiotu Materiałoznawstwo. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz referatów na konferencje, sesje i seminaria. Liczne uprawnienia, w tym projektowe, konstrukcyjne, rzeczoznawcy budowlanego oraz Certyfikatora MCBE. Projektując i pełniąc nadzory nad realizacją obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych, przekazuje zdobytą wiedzę praktyczną w ramach zajęć i konsultacji z budownictwa ogólnego i instalacji budowlanych studentom i dyplomantom.

Specjalizacja

Projektant, Rzeczoznawca Budowlany, Uprawnienia NOT w dziedzinie BHP i Ergonomii, Biegły Skarbowy w zakresie materiałów i technologii budowlanych.

Pełnione funkcje

Członek Senatu PK 2020-2024, członek Kolegium WA PK.

Członkostwo organizacji zawodowych

Izba Architektów RP.

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

Praca doktorska „Akustyka jako czynnik kształtowania architektonicznego„ – 1998 (grant naukowy) Wyjazd naukowo – badawczy do Brazylii i Argentyny (grant naukowy) – 26 X – 12 XI 2017 Wyjazd naukowo – badawczy do Kanady i USA (grant naukowy) – 08 VIII – 31 VIII 2018.

Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia

Nagroda Rektora PK – Indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne 16.12.2016 Nagroda Rektora PK – zespołowa za osiągnięcia naukowe 14.12.2018 Nagrody Samorządu Studenckiego WA PK „Najlepszy dydaktyk”: 7 nagród – 2015, -16, -17, -18, -19.