Oferta dla przemysłu

OFERTA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH I PROFESJONALNYCH 

W zakresie architektury i budownictwa:

– projekty urbanistyczno – architektoniczne,
– projektowanie obiektów w technologii BIM i CAD,
– stosowanie metod numerycznych w projektowaniu architektonicznym,
– tworzenie dokumentacji technicznej BIM na podstawie plików CAD lub dokumentacji papierowej,
– analizę rozwiązań przestrzennych i komunikacyjnych w oparciu o teorię Space Syntax,
– wykonanie makiet komputerowych i optymalizacji do wydruku 3D,
– tworzenie modeli 3D na podstawie informacji źródłowych,
– prezentacje multimedialne obiektów budowlanych do celów marketingowych,
– wysokiej jakości wizualizacje architektoniczno-urbanistyczne,
– szkolenia i kursy komputerowe obejmujące projektowanie parametryczne w zakresie BIM,
– ekspertyzy wad projektowych budynków,
– ekspertyzy wad wykonawczych budynków,
– badanie mostków cieplnych kamerą termowizyjną,
– ocena prawidłowości wykonania projektów budowlanych w różnych fazach dokumentacji,
– opinie techniczne rozwiązań budowlanych wszelkiego typu obiektów budowlanych,
– świadectwa energetyczne i charakterystyka energetyczna budynków istniejących,
– certyfikacja energetyczna Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego,
– współpraca przy przygotowywaniu wniosków o granty dotyczące eksperymentalnych przedsięwzięć budowlanych związanych z badaniami.

W zakresie konstrukcji budowlanych:

– stosowanie metod numerycznych w projektowaniu konstrukcyjnym,
– projektowanie architektoniczno-budowlane obiektów z zastosowaniem nowatorskich systemów konstrukcyjnych,
– projektowanie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych przekryć dachowych o różnorodnych kształtach powierzchni dachu zarówno dla obiektów o zróżnicowanym przeznaczeniu funkcjonalnym jak i dla małych oraz dużych rozpiętości konstrukcji nośnej,
– projektowanie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych budynków wielokondygnacyjnych łącznie z nowatorskimi systemami fundamentowania umożliwiającymi ich bezpieczne wznoszenie na gruntach o niewielkiej nośności, na terenach szkód górniczych oraz na innych obszarach aktywnych sejsmicznie,
– ekspertyzy i opinie konstrukcyjne dotyczące stanu technicznego wszelkich obiektów budowlanych,
– ekspertyzy i opinie sądowe dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych,
– projekty wzmocnień i zabezpieczeń uszkodzonych obiektów,
– weryfikacja projektów konstrukcyjnych,
– sporządzenie wytycznych konstrukcyjnych do programów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i obiektów znajdujących się na danym terenie.

Koordynator: dr inż. Roman Paruch, prof. PK.

Kontakt: rparuch@pk.edu.pl