Zespół pracowników Katedry A-4 uczestniczy w międzynarodowym projekcie Back2Future.

Zespół pracowników Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Sabiny Kuc, uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Erasmus+ zatytułowanym Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials. Celem projektu jest opracowanie strategii wdrażania zrównoważonych tradycyjnych materiałów pozyskiwanych lokalnie do budownictwa powszechnego poprzez stworzenie e-learningowych kursów dydaktycznych z zastosowaniem Project Based Learning.

W ramach projektu organizowane są międzynarodowe warsztaty oraz szkolenia dla studentów.

Więcej informacji na temat projektu Back to the Future oraz powiązanych wydarzeń można znaleźć w zakładce Granty lub klikając tutaj.