Zespół pracowników Katedry A-4 uczestniczy w międzynarodowym projekcie HiBiWood

Zespół pracowników Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Sabiny Kuc uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Erasmus+ zatytułowanym HiBiWood – Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rynku pracy, poprzez przygotowywanie studentów kierunków związanych z budownictwem i architekturą w zakresie projektowania, budowy i kierowania budową nowoczesnych wysokowydajnych, wysokich budynków drewnianych. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest opracowywany międzydyscyplinarny moduł edukacyjny dotyczący zrównoważonych, nowoczesnych drewnianych systemów budowlanych, który będzie wdrażany na uczelniach wyższych.

W ramach projektu organizowane są międzynarodowe warsztaty oraz szkolenia dla studentów.

Najbliższe warsztaty odbędą się już we wrześniu 2021 w Austrii w FH Campus Wien.

Więcej informacji na temat projektu HiBiWood oraz powiązanych wydarzeń można znaleźć w zakładce Granty lub klikając tutaj.