Nagrody Rektora za rok 2021

Serdeczne gratulacje dla Pana Prof. Wacława Celadyna i Pana Prof. Romana Parucha. Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury […]

Czytaj więcej

Sesja Naukowa Mistrzów

Uczelniana Studencka Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej to już tradycja. W tym roku po raz drugi w programie tego wydarzenia znalazła się Sesja Naukowa Mistrzów. Miała ona miejsce w poniedziałek 13. czerwca 2022 roku w klubie studenckim „Kwadrat” i transmitowana była na żywo na facebook’owym profilu Samorządu Uczelnianego Politechniki Krakowskiej […]

Czytaj więcej

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – studenckie plakaty na kampusie przy ul. Warszawskiej

Na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, między budynkami Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury, zostały rozwieszone plakaty autorstwa studentów, oraz doktorantów PK. Są to plakaty, które zostały zgłoszone do konkursu w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej […]

Czytaj więcej