Dr inż. Stanisław Karczmarczyk wśród zaproszonych ekspertów na konferencji „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”

Dr inż. Stanisław Karczmarczyk, wieloletni pracownik Instytutu Projektowania Architektoniczno-Budowlanego, obecnie współpracownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4 WA PK, wśród zaproszonych ekspertów na konferencji „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”.

Czytaj więcej

Nagrody Rektora za rok 2021

Serdeczne gratulacje dla Pana Prof. Wacława Celadyna i Pana Prof. Romana Parucha. Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury […]

Czytaj więcej