Pracownicy Katedry A-4 na konferencji Back to the Future w Salonikach

W dniach 21-22 czerwca 2023 r. pracownicy Katedry A-4 wzięli udział w konferencji będącej zwieńczeniem projektu Erasmus+ Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials. Konferencja odbyła się w Salonikach w Grecji w audytorium Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA) należącym do Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Tematyka konferencji obejmowała:

  • metodę nauczania opartą na Project Based Learning,
  • przykłady obiektów wznoszonych zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa,
  • ekologiczne praktyki stosowane w tradycyjnych i nowoczesnych budynkach,
  • efektywność energetyczną i środowiskową budynków – Life Cycle Assesment.

Na konferencji referaty wygłosili:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski z Katedry Projektowania Architektonicznego A-6 – Concrete Architecture Workshops as a way to Project-Based Learning

prof. dr hab. inż. arch. Sabina KucContemporary interpretation of traditional construction technology in Poland

dr inż. arch. Paweł MikaComparative analysis of modern thermal insulation materials available on the European market

mgr inż. arch. Monika Soboń1970’s Orejona House – a pioneering idea of a sustainable house.

Program konferencji

Fot. Archiwum prywatne Katedry A-4