O nas

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego jest jednostką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zatrudnia 17 pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych. Katedra stanowi jednostkę dydaktyczną i badawczą oraz specjalizuje się w zakresie zagadnień technicznych w architekturze.

Historia

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego funkcjonowała pierwotnie pod nazwą Instytut Projektowania Budowlanego. Instytut powstał w 2003 roku z połączenia dwóch jednostek: Zakładu Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych oraz Zakładu Technik Budowlanych wchodzących wówczas w skład Instytutu Architektury i Planowania Wsi. Następnie do Instytutu włączono Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Komputerowej. W 2016 roku z Zakładu Technik Budowlanych wyłączono grupę pracowników tworzących dawniej Zakład Konstrukcji Budowlanych i utworzono z niej nową jednostkę Instytutu: Pracownię Konstrukcji Budowlanych, która w roku 2017 przekształcona została w Katedrę Konstrukcji i Technik Budowlanych (w latach 2016 – 2020 funkcję Kierownika Pracowni, a następnie Katedry pełnił prof. Janusz Rębielak). Do roku 2020 w Instytucie funkcjonowały trzy jednostki: Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych, Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych oraz Zakład Geometrii Wykreślnej i Technik Komputerowych. W październiku 2020 r. Instytut przekształcony został w Katedrę Projektowania Architektoniczno-Budowlanego. Do 2014 roku jednostki dawnego Instytutu były zlokalizowane w dwóch budynkach przy ul. Warszawskiej i przy ul. Szlak. W październiku 2015 roku ówczesny Instytut otrzymał wyremontowane pomieszczenia w budynku przy ul. Podchorążych 1, gdzie mieści się także siedziba dzisiejszej Katedry.

Dyrektorzy Instytutu: 2003 – 2005 dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, prof. PK; 2005 – 2012 dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz; 2012 – 2020 r. prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn. Od października 2020 r. funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc.

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą przedmioty na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury PK, a także przedmioty na innych wydziałach Uczelni, na studiach I-go, II-go, III-go stopnia oraz na studiach podyplomowych. Prowadzone są następujące przedmioty:

a) w języku polskim:

Budownictwo Ogólne, Fizyka Budowli, Instalacje Budowlane, Konstrukcje Budowlane, Konsultacje Specjalistyczne, Materiałoznawstwo, Statyka i Mechanika Budowli, projektowanie dyplomowe, praktyka budowlana, seminarium specjalistyczne oraz fakultety: Wodne Obiekty Rekreacyjne w Krajobrazie, BIM Modelowanie Informacji o Budynku, Projektowanie Parametryczne BIM, Zagadnienia Konstrukcyjne Projektowania.

b) w języku angielskim:

Building Materials, Building Mechanics, General Building Construction, Building Physics, Building Structures, Building Instalations, General Building Construction II, diploma design, semminar – special consultations. Ponadto pracownicy Katedry obsługują przedmioty prowadzone w ramach programu Erasmus: Building Construction Systems, Building Surveying, Building Structures.

W jednostce prowadzone są studia podyplomowe:

1/ Architektura i Budownictwo Zrównoważone (prowadzone wspólnie z Polish Green Building Council – PLGBC)
2/ BIM – technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie.

Proces dydaktyczny jest wzbogacany udziałem wizytujących profesorów z uczelni zagranicznych w ramach ich pobytów czasowych, serii wykładów oraz zajęć projektowych i seminariów lub jednorazowych wykładów. Gościnne zajęcia projektowe i wykłady prowadzili profesorowie: Mark Anderson (University of Berkeley), Jan Cremers (Hochschule fuer Technik Stuttgart), Peter Anderson (California College of Arts), Wojciech Leśnikowski (University of Kentucky), Gregory Spaw (University of Tennessee), Koichiro Ishikawa (University of Fukui), Akio Hizume i inni.

W Katedrze działa kilka studenckich kół naukowych: KN Budownictwa Ogólnego, KN „IMAGO”, KN „Detal”, SKN BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych.

Prowadzona jest współpraca w zakresie dydaktyki z kilkoma uczelniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, takimi jak: Eurasian National University (ENU) w Hur-Sułtanie (Kazachstan), Kazakh Agrotechnical University w Hur-Sułtanie, Taraz State University (Kazachstan), University of Applied Sciences w Stuttgarcie (Niemcy), World Institute for Engineering and Technology Education – WIETE, Melbourne (Australia), Lycée le Corbusier w Strasburgu (Francja).

W działalności dydaktycznej wykorzystuje się współpracę z podmiotami gospodarczym, takimi jak: Oknoplus, Fakro, Wienerberger, Xella, Tarnawa, Fatrafol, Arcadia, Baumit, Rockwool i inne.

Działalność naukowo-badawcza i współpraca z przemysłem

Katedra realizuje badania w ramach działalności statutowej, grantów oraz finansowania przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Zakres prowadzonych badań dotyczy zagadnień technicznych w architekturze i budownictwie. Przyjmują one formę: analiz naukowych, projektów urbanistyczno-architektonicznych, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów konstrukcyjnych oraz instalacji technicznych, badań specjalistycznych, ekspertyz i opinii technicznych. Instytut współpracuje w zakresie naukowo-badawczym z wieloma podmiotami gospodarczymi.

Pełny zakres projektów badawczych i oferty dla przemysłu w zakładkach „Nauka” i „Oferta dla przemysłu”.