Rusza pierwsza edycja fakultetu „Budowanie przy użyciu zrównoważonych, lokalnych i tradycyjnych materiałów budowlanych”

Zapraszamy na nowy fakultet „Budowanie przy użyciu zrównoważonych, lokalnych i tradycyjnych materiałów budowlanych”, który poprowadzony zostanie przez dr inż. arch. Pawła Mikę. Fakultet przeznaczony jest dla studentów II stopnia na 2. semestrze.

Problematyka przedmiotu skupia się wokół szacunków szybkiego przyrostu liczby ludzi na Ziemi i potencjalnego braku popularnych materiałów budowlanych. Przedmiot będzie wykorzystywał metodę nauczania PBL – project-based learning do rozwiązania problemu projektowego. Studenci zyskają wielobranżową wiedzę na temat zrównoważonych metod wznoszenia niedużych budynków z materiałów dostępnych lokalnie (region, kraj). Poznają charakterystyczne, występujące w Europie materiały budowlane takie jak: korek, muszle skorupiaków, płyty izolacyjne z wodorostów itp, aby na przykładach poznać ich zastosowanie i móc określić przydatność do użycia w danej lokalizacji. W aspektach środowiskowych brane będą pod uwagę również lokalnie wytwarzane odpady poprodukcyjne (żużle, tłucznie, trociny), które możliwe są do zagospodarowania jako materiały lub elementy kompozytów budowlanych. Przedmiot pozwoli rozwinąć umiejętności krytycznej analizy, kooperacji i kreatywnego myślenia nad problemem projektowym oraz znajdowaniem nowych zastosowań dla materiałów i elementów w obrębie budynków. Efektem pracy będzie techniczny projekt zrównoważonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z analizą środowiskową i oszacowaniem potencjału lokalnie występujących materiałów.