Dr inż. Stanisław Karczmarczyk wśród zaproszonych ekspertów na konferencji „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”

Dr inż. Stanisław Karczmarczyk, wieloletni pracownik Instytutu Projektowania Architektoniczno-Budowlanego, obecnie współpracownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4 WA PK, wśród zaproszonych ekspertów na konferencji „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”.