Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials

Strona projektu / Project website

Numer ID grantu: Project No 2020-1-PT01-KA203-078406

Data realizacji projektu: od 30.12.2020 do 29.08.2023

Streszczenie

Abstract in English
From 1880s two new building materials, steel and concrete, have been introduced, replacing traditional and locally produced materials, such as clay, wood, stone, straw, cork, etc. Steel and concrete are advanced materials, but they also embodied with a great amount of energy and greenhouse gas emissions in their production process. In fact, steel and concrete represent 3% and over 5% of human greenhouse emissions on Earth, respectively. 8% of the entire human gas emissions come from these two materials only. The statistics show that almost 50% of CO2 emissions are related to the building industry sector. Moreover, the statistics show that, with the rapid increase of the Earth’s population, over 3 billion people will need a new home in the next 50 years. In order to solve the aforementioned problems, a new project, Back2Future, is proposed, which will introduce a strategy for implementing sustainable traditional local sourced materials containing recycled and industrial waste products into the building industry sector through education of undergraduate students. The project will fully comply with EU Commissions’ innovative laws for the reduction of greenhouse gas emissions and net zero carbon (CO₂) targets for 2030 and 2050.The countries participating in the project, Portugal, Denmark, Lithuania, Poland and Greece, will provide a good balance and a cross-section of the EU regarding building traditions and climate. Project Back2Future aims at development and delivery of an innovative trans-disciplinary e-learning course “Building with Sustainable Local Traditional Materials” by using student-centered project based learning, learning by doing and blended learning approaches.

Objectives:

 • to introduce innovative educational methodology, based on student-centered project based learning, learning by doing and blended learning approaches;
 • to develop and deliver a new trans-disciplinary e-learning course on building with sustainable local traditional materials;
 • to educate and to provide practical skills/experience and knowledge to all participants (students, teachers, entrepreneurs) in sustainable locally produced building materials and buildability methods;
 • to ensure an open awareness of the project results and to introduce adapted traditional, national and local sustainable materials back into the construction sector in the EU, upgrading them for today’s and future demands.

W XIX wieku wprowadzono nowe materiały budowlane, stal i beton, zastępując tradycyjne i lokalnie produkowane materiały, takie jak glina, drewno, kamień, słoma, korek itp.

Proces produkcji stali i betonu jest energochłonny i skutkuje emisją gazów cieplarnianych. W rzeczywistości stal i beton stanowią odpowiednio 3% i ponad 5% emisji gazów cieplarnianych na Ziemi.  Statystyki pokazują, że prawie 50% emisji CO2 jest związanych z budownictwem. Ponadto udowodniono, że wraz z gwałtownym wzrostem populacji Ziemi ponad 3 miliardy ludzi będzie potrzebować nowego domu w ciągu najbliższych 50 lat.

W celu rozwiązania powyższych problemów zainicjowano projekt Back2Future, który ma opracować strategię wdrażania zrównoważonych tradycyjnych materiałów pozyskiwanych lokalnie.

Projekt ma na celu wprowadzanie przemysłowych produktów odpadowych do sektora budownictwa poprzez odpowiednie kształcenie studentów. Projekt będzie w pełni zgodny z wymogami Komisji UE.

Projekt Back2Future ukierunkowany jest na opracowanie i dostarczenie innowacyjnego transdyscyplinarnego kursu e-learningowego „Budowanie z wykorzystaniem zrównoważonych lokalnych tradycyjnych materiałów” z z zastosowaniem PBL (Project Based Learning) – nauczania opartego na realizacji projektów, poprzez działanie i przez podejście mieszane.

Cele badawcze

 • Wprowadzenie innowacyjnej metodologii edukacyjnej, opartej na PBL, uczeniu się przez działanie i metodach mieszanego uczenia się;
 • Opracowanie nowego transdyscyplinarnego kursu e-learningowego na temat budowania z wykorzystaniem zrównoważonych lokalnych materiałów tradycyjnych;
 • Kształcenie i dostarczanie praktycznych umiejętności / doświadczenia i wiedzy wszystkim uczestnikom (studentom, nauczycielom, przedsiębiorcom) w zakresie zrównoważonych, lokalnie produkowanych materiałów budowlanych oraz metody budowy;
 • Zapewnienie dostępu do wyników projektu i wprowadzenie  tradycyjnych, krajowych i lokalnych zrównoważonych materiałów z powrotem do sektora budowlanego w UE, unowocześnianie ich pod kątem dzisiejszych i przyszłych wymagań.

Nazwa działania, w ramach którego projekt jest finansowany:

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Form ID: KA203-DE2B1FA5.

Podmioty realizujące projekt

 • Politechnika Krakowska, Polska
 • Universidade Nova de Lisboa, Portugalia (Lider)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grecja
 • Kauno Technologijos Universitetas, Litwa
 • Study and Consulting Center, Litwa
 • Via University College, Dania
 • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Litwa

https://www.pk.edu.pl/templates/pk18-tpl/images/PK/PK_en.png

Zespół / Team

Kierownik zespołu (PK): prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc – Partner Coordinator

dr inż. arch. Paweł Mika – Dissemination and Management Committee

dr inż. arch. Łukasz Wesołowski – Steering Committee

mgr inż. arch. Monika Soboń – Team Assistant

Powiązane wydarzenia / Related Events

2023/2024, Fakultet «Budowanie przy użyciu zrównoważonych, lokalnych i tradycyjnych materiałów budowlanych»

Fakultet dla studentów II stopnia, 2. semestru: Budowanie przy użyciu zrównoważonych, lokalnych i tradycyjnych materiałów budowlanych.

Prowadzący: dr inż. arch. Paweł Mika

2023.06.21-22, Konferencja projektu Erasmus+ Project Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials, Saloniki, Grecja

Back2Future Conference

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski z Katedry Projektowania Architektonicznego A-6 – Concrete Architecture Workshops as a way to Project-Based Learning

prof. dr hab. inż. arch. Sabina KucContemporary interpretation of traditional construction technology in Poland

dr inż. arch. Paweł MikaComparative analysis of modern thermal insulation materials available on the European market

mgr inż. arch. Monika Soboń1970’s Orejona House – a pioneering idea of a sustainable house.

Program konferencji

2022.10, International Scientific and Practical Conference «Sustainable development of the Republic of Kazakhstan in the context of the transition to «Green economy»: application of the experience of the countries of the European Union»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE „Sustainable development of the Republic of Kazakhstan in the context of the transition to „Green economy”: application of the experience of the countries of the European Union”

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Tolkynbayev T.A., Zhaksylykova L.A (L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazachstan), prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońGrants Erasmus+: Back2Future & HiBiWood – possibility of working together on green architecture.

2022.09.30-10.02, Festiwal Naturalnego Budowania 2022

Festiwal Naturalnego Budowania 2022

W warsztatach wzięła udział mgr inż. arch. Monika Soboń.

Program festiwalu

2022.09.15-17, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom 2022

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońBudownictwo, środowisko oraz zrównoważony rozwój, Granty Erasmus+, HiBiWood, Back2Future.

Program konferencji

2022.06.13, Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej

Plakaty:

Robert Zapała – „Współczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury”.

2022.06.13, Naukowa Sesja Mistrzów PK

Naukowa Sesja Mistrzów PK 2022

Wystąpienia:

Kornelia Mikulska, Zuzanna Winiarska, Robert Zapała – wystąpienie dotyczące dotychczasowej działalności Koła Budownictwa Ogólnego, obecnych przedsięwzięciach: grantach Erasmus+ HiBiWood i Back2Future, a także współpracy z Kołem 3I w ramach Future Lab na Politechnice Krakowskiej.

2022.05.27, Studencka Sesja Kół Naukowych 2022 na Wydziale Architektury

Studencka Sesja Kół Naukowych 2022 na Wydziale Architektury

Wygłoszone referaty:

Kornelia Mikulska, Zuzanna WiniarskaWspółczesne technologie budowlane z wykorzystaniem tradycyjnych surowców.

Robert ZapałaWspółczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury.

2022.04.28, E-konferencja «Drewno w Architekturze» II edycja.

E-konferencja „Drewno w Architekturze”, II edycja

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońReaktywacja technologii drewnianych – granty Erasmus+ „HiBiWood” oraz „Back 2 Future”.

Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości.

Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł Mika, prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc Zalety technologii CLT w budownictwie – działania na rzecz rozpowszechnienia współczesnych rozwiązań drewnianych.

Program konferencji

Marzec/kwiecień 2022 - Wykłady w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, przedmiot: «Współczesne projektowanie architektoniczno-budowlane»

Wykłady:

21.04.2022 – Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł MikaZrównoważone i efektywne energetycznie budynki drewniane – mass timber.

10.03.2022 – Prof. dr hab. inż. arch. Wacław CeladynProblemy i metody projektowania budynków w strategii zrównoważenia.

2022.02.18-19, Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Kod Miasta»

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kod Miasta”

Organizatorzy: Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Robert Zapała (KBO, WAPK), opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiSingle family house with code of the city – international students workshop in Back2Future project – Lisboa 2021 / Dom jednorodzinny w kodzie miasta – międzynarodowe warsztaty studenckie w projekcie Back2Future – Lizbona 2021.

2021.11.15-26 - Warsztaty dla studentów w ramach grantu Back2Future organizowane na Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA).

Więcej informacji

Studenci PK, którzy wzięli udział w warsztatach: Aleksandra Bator, Anna Lis, Kornelia Mikulska, Paulina Macieja, Robert Zapała.

Wygłoszone referaty:

Dr inż. arch. Paweł MikaHistorical, traditional, vernacular housing.

Mgr inż. arch. Monika SobońStraw-bale construction.

2021.09.13-14 - VI Konferencja Naukowa «Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju» 2021.

VI Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Panel VA – Bezpieczeństwo energetyczne:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiGranty „Erasmus+” – euroedukacja i eurointegracja filarem bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii UE.

Program konferencji

2021.06 - Architecture Competition Kaira Looro 2021 - Women's House.

Architecture Competition Kaira Looro 2021 – Women’s House

Udział w konkursie:

Agnieszka Tylecka, Aleksandra Wlazło – projekt w ramach Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego, Opiekun: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski.

Alina Komarnytska, Modułowy system tanich mieszkań z wykorzystaniem pet-recycling na przykładzie domów w Etiopii (Modular affordable housing using Pet recyccling in context of Etiopia), praca magisterska 2021.

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK, recenzent: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz.

2021.04.29 - International Scientific and Practical Conference «Architecture in Time and Space» (Международной научно-практической конференцииn «Архитектура во времени и пространстве») Mińsk, Białoruś.

Architecture in the Time and Space

Udział w konferencji i wygłoszony referat: 

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina KucIntroductory remarks / Приветственное слово / Słowo wstępne.

Mgr inż. arch. Monika Soboń – Contemporary low-tech architecture – building with straw bale.

Program konferencji