Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood

Strona projektu / Project website

Numer ID grantu: Project No 2020-1-LV01-KA203-077513

Data realizacji projektu: od 01.09.2020 do 31.08.2023

Streszczenie

Abstract in English
The HiBiWood project promotes environmentally friendly, sustainable, high-performance building solutions in wood. In the near future timber buildings will form a much bigger part of the European and international built environment. In the future sustainable high-performance buildings in wood will be designed and constructed with environmentally friendly wood components, but some amount of steel and concrete construction materials will still remain to satisfy structural, fire prevention, moisture absorption and economic requirements. Using the combination of wood, concrete and steel will provide sustainable solutions to building structures as well as potential to improve building performance and design. Architects and engineering companies have already started designing high-performance modern wooden buildings. However, now higher education of designers and engineers mostly focuses on steel and concrete buildings, and sometimes on low-rise wooden buildings. In order to satisfy the needs of the employment market, it is necessary to prepare students with innovative applied skills in the area of design, construction and onsite construction management of high-performance building construction in wood. To educate a new generation of students, it is necessary to develop and integrate an innovative multi-disciplinary BSc/BA study module. Project HiBiWood aims to fulfill the future demands in higher education of students in sustainable, high-performance building construction in wood by transnational and trans-disciplinary innovative student-centered learning approaches. 

Objectives:

 • To develop and deliver a new trans-disciplinary module on sustainable, high-performance wooden building systems, which meets the needs of the HEIs and employment market representatives.
 • To improve competencies of students and teachers in problem solving and team work, innovative thinking, motivation, awareness of cross-professional project input and project management by using PBL, learning by doing and blended learning approaches.
 • To educate all participants (students, teachers, entrepreneurs) in the field of the sustainable, high-performance building solutions in wood construction. 
 • To ensure open awareness of the project results to local, national, EU level and international target groups.

Zrównoważone, efektywne energetycznie budynki drewniane są obecnie opracowywane i konstruowane z przyjaznych dla środowiska elementów z drewna klejonego. Wciąż jednak stosuje się znaczną ilość stalowych i betonowych elementów, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe, przeciwpożarowe, wilgotnościowe oraz wymagania ekonomiczne. Systemy polegające na łączeniu drewna, betonu i stali są w stanie zapewnić zrównoważone rozwiązania konstrukcyjne dla budynków wysokich, a także umożliwić poprawę wydajności procesu budowlanego jak i funkcjonowanie budynku na przestrzeni lat. W wielu krajach architekci oraz firmy inżynieryjne zaczęli już projektować wysokowydajne, nowoczesne budynki drewniane. Wciąż jednak kształcenie projektantów jak i inżynierów koncentruje się głównie na wysokich budynkach stalowych czy betonowych. Stosunkowo rzadko na budynkach drewnianych i są to głównie budynki niskie. W celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy, konieczne jest przygotowywanie studentów w zakresie projektowania, budowy i kierowania budową przy nowoczesnych wysokowydajnych, wysokich budynkach drewnianych.

Cele badawcze

 • Opracowanie nowego międzydyscyplinarnego modułu edukacyjnego dotyczącego zrównoważonych, wysokowydajnych drewnianych systemów budowlanych,
 • Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli
 • Wykształcenie wszystkich uczestników (studentów, nauczycieli, przedsiębiorców) w zakresie zrównoważonych, wysokowydajnych rozwiązań budowlanych w budownictwie drewnianym.
 • Zapewnienie dostępu do wyników projektu dla lokalnych, krajowych, unijnych i międzynarodowych grup docelowych.

Nazwa działania, w ramach którego projekt jest finansowany:

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education. Form ID: KA203-5D3CEC44.

Podmioty realizujące projekt

 • Politechnika Krakowska, Polska
 • Rigas Celtniecibas Koledza RBC, Łotwa (Lider)
 • FH-Campus Wien Austria
 • Hameen Ammattikorkeakoulu Oy, Finlandia
 • Klaipedos Valstybine Kolegija, Litwa
 • Study and Consulting Center, Litwa

Zespół / Team

Kierownik zespołu (PK): prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc – Partner Coordinator

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn – Monitoring and Quality Management Committee

dr inż. arch. Paweł Mika – Dissemination and Management Committee

dr inż. arch. Łukasz Wesołowski – Steering Committee

Powiązane wydarzenia / Related Events

2023.07, Publikacja «Contribution of sustainable solution from European scientific projects for the future of construction in the service of the effective reconstruction of Ukraine»

Contribution of sustainable solution from European scientific projects for the future of construction in the service of the effective reconstruction of Ukraine. Publikacja w ramach międzynarodowej konferencji Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy.

Autorzy: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł Mika.

2023.04.26, Nagroda w specjalnej sesji Master Holzbau dla absolwenta WAPK Roberta Zapały za pracę dyplomową «Towarowa 22. Drewniany wieżowiec modularny»
2023.03.24, E1 HiBiWood Conference, Sustainable High-Performace Building Solutions in Wood, Riga, Latvia

Wygłoszone referaty:

Dr inż. arch. Łukasz WesołowskiResults of IO4. Best practices.

Udział w konferencji:

Dr inż. arch. Tomasz Gaczoł, dr inż. arch. Paweł Mika, mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska, mgr inż. arch. Monika Soboń.

2022.11, Publikacja o międzynarodowych warsztatach studenckich organizowanych na Politechnice Krakowskiej w ramach grantu HiBiWood, miesięcznik Nasza Politechnika
2022.12.01-02, Wystawa projektów studenckich podczas wizyty Komisji Akredytacyjnej RIBA na WA PK

Prezentowane dyplomy:

Mgr inż. arch. Robert ZapałaTowarowa 22. Drewniany wieżowiec modularny (praca dyplomowa magisterska, 2021/2022, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, recenzent: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK).

2022.10, International Scientific and Practical Conference «Sustainable development of the Republic of Kazakhstan in the context of the transition to «Green economy»: application of the experience of the countries of the European Union»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE „Sustainable development of the Republic of Kazakhstan in the context of the transition to „Green economy”: application of the experience of the countries of the European Union”

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Tolkynbayev T.A., Zhaksylykova L.A (L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazachstan), prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońGrants Erasmus+: Back2Future & HiBiWood – possibility of working together on green architecture.

2022.09.15-17, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Energodom 2022

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońBudownictwo, środowisko oraz zrównoważony rozwój, Granty Erasmus+, HiBiWood, Back2Future.

Dr inż. arch. Łukasz WesołowskiTechnologie mass timber w budownictwie.

Program konferencji

Robert Zapała, «Towarowa 22. Drewniany wieżowiec modularny», praca magisterska 2022

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, recenzent: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK

2022.06.13, Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej

Plakaty:

Robert Zapała – „Współczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury”.

2022.06.13, Naukowa Sesja Mistrzów PK

Naukowa Sesja Mistrzów PK 2022

Wystąpienia:

Kornelia Mikulska, Zuzanna Winiarska, Robert Zapała – wystąpienie dotyczące dotychczasowej działalności Koła Budownictwa Ogólnego, obecnych przedsięwzięciach: grantach Erasmus+ HiBiWood i Back2Future, a także współpracy z Kołem 3I w ramach Future Lab na Politechnice Krakowskiej.

2022.05.27, Studencka Sesja Kół Naukowych 2022 na Wydziale Architektury

Studencka Sesja Kół Naukowych 2022 na Wydziale Architektury

Wygłoszone referaty:

Kornelia Mikulska, Zuzanna WiniarskaWspółczesne technologie budowlane z wykorzystaniem tradycyjnych surowców.

Robert ZapałaWspółczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury.

2022.05.20, Seminarium w fabryce domów drewnianych HausWerk – Domy Prefabrykowane w Czatkowicach Dolnych

Seminarium w fabryce domów drewnianych HausWerk – Domy Prefabrykowane w Czatkowicach Dolnych zorganizowane w ramach międzynarodowych warsztatów studenckich HiBiWood. Szczególne podziękowania dla Europejski Instytut Nieruchomości.

2022.04.20, Konferencja The Future of Wood Construction - How to Bridge the Gap Between Education and Workforce
2022.04.28, E-konferencja «Drewno w Architekturze» II edycja.

E-konferencja „Drewno w Architekturze”, II edycja

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, mgr inż. arch. Monika SobońReaktywacja technologii drewnianych – granty Erasmus+ „HiBiWood” oraz „Back 2 Future”.

Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości.

Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł Mika, prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc Zalety technologii CLT w budownictwie – działania na rzecz rozpowszechnienia współczesnych rozwiązań drewnianych.

Program konferencji

Marzec/kwiecień 2022 - Wykłady w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, przedmiot: «Współczesne projektowanie architektoniczno-budowlane»

Wykłady:

21.04.2022 – Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł MikaZrównoważone i efektywne energetycznie budynki drewniane – mass timber.

10.03.2022 – Prof. dr hab. inż. arch. Wacław CeladynProblemy i metody projektowania budynków w strategii zrównoważenia.

2022.02.18-19, Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Kod Miasta»

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kod Miasta”

Organizatorzy: Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Robert Zapała (KBO, WAPK), opiekunowie naukowi: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiSingle family house with code of the city – international students workshop in Back2Future project – Lisboa 2021 / Dom jednorodzinny w kodzie miasta – międzynarodowe warsztaty studenckie w projekcie Back2Future – Lizbona 2021.

2021.11.25 - V edycja konferencji Środowisko Informacji.

V edycja konferencji Środowisko Informacji

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Dr inż. arch. Łukasz WesołowskiProjekt HiBiWood – Wykorzystanie danych środowiskowych i danych publicznych w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju budownictwa wielorodzinnego w technologii „mass timber” w obszarach szybko się rozwijających.

Program konferencji

2021.11.05-06 - International Scientific Workshops «Innovative Structural Systems in Architecture 2021 (ISSA 2021)»

Innovative Structural Systems in Architecture 2021 (ISSA 2021)

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn Wybrane zagadnienia konstrukcji drewnianych budynków wysokich / Selected issues in the structure of wooden tall buildings.

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski HiBiWood – grant Erasmus + education with PBL method in innovative structural systems on architecture of timber buildings / HiBiWood – grant Erasmus + edukacja metodą PBL w zakresie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych w architekturze budynków drewnianych.

Program konferencji

2021.09.29 - 2021.10.01 - XIII Sympozjum naukowo-techniczne «Instalacje Basenowe».

XIII Sympozjum naukowo-techniczne Instalacje Basenowe

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiNowoczesne technologie drewna klejonego w krytych pływalniach i innych budynkach użyteczności publicznej.

Program konferencji

2021.09.13-14 - VI Konferencja Naukowa «Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju» 2021.

VI Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

15:45-17:00 Panel VA – Bezpieczeństwo energetyczne

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiGranty „Erasmus+” – euroedukacja i eurointegracja filarem bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii UE.

Program konferencji

2021.09.06-17, C2 Intensive Learning Course (O2 BSc/BA elective module), University of Applied Sciences, Campus Vienna, Austria.

Warsztaty studenckie w Wiedniu w ramach grantu HiBiWood

W warsztatach wziął udział zespół pracowników Katedry A-4 oraz grupa studentów Wydziału Architektury w składzie: Agnieszka Tylecka, Patrycja Wierzchanowska, Aleksandra Wlazło, Mikołaj Zamaryka oraz Robert Zapała.

2021.09.06, EADE-2021 - Conference on Engineering and Architecture Design Education 2021, organized by Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture and Design (STU FAD) and World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE).
2021.08.08-12, TUBA World Conference on Energy Science & Technology (TUBA WCEST-2021), organized by the Turkish Academy of Sciences.

TUBA World Conference on Energy Science & Technology

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc Precasted timber-concrete composite (TCC) as a component of sustainable construction.

Abstrakt publikacji

Program konferencji

2021.06.22-23, PACE-2021 - International Congress on the Phenomenological Aspects of Civil Engineering. Turcja

PACE-2021 – International Congress on the Phenomenological Aspects of Civil Engineering

Udział w konferencji i wygłoszony referat:

dr inż. arch. Łukasz WesołowskiTimber verandas in Sopot – early XX century examples of solar architecture – future of timber in buildings.

Program konferencji

2021.06.08, Studencka Sesja Kół Naukowych 2021 (Students Scientific Club Session 2021)

Udział w sesji i wygłoszony referat:

Robert Zapała, Agnieszka TyleckaTechnologia drewna masowego. Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego. Mass Timber Technology. Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski.

2021.03.09 - 2021.06.08, General Building Construction II: Mass Timber.

Cykl wykładów organizowany w ramach współpracy z University of California, Berkeley oraz California College of the Arts.

Profesorowie Wizytujący: prof. Mark S.T. Anderson (UC Berkeley) oraz prof. Peter Anderson (CCA).

Szczegółowe informacje

2021.05.14, International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies (CAEST), Samara, Rosja

International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies (CAEST)

Udział w konferencji i wygłoszony referat:

prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz WesołowskiModern trends in the development of sustainable, high-performance residential buildings in wood.

Program konferencji

2021.05.14, Mass timber use as curtain walls in tall buildings.

Mass timber use as curtain walls in tall buildings

Seminarium organizowane przez Canada Wood Council.

Prelegent: Peter Moonen, CWC.

2021.04.29, International Scientific and Practical Conference «Architecture in Time and Space» ( Международной научно-практической конференцииn «Архитектура во времени и пространстве» ) Mińsk, Białoruś.

Architecture in the Time and Space

Udział w konferencji i wygłoszone referaty:

prof. dr hab. inż. arch. Sabina KucIntroductory remarks / Приветственное слово / Słowo wstępne.

dr inż. arch. Łukasz WesołowskiWooden verandas in Sopot – solar architecture in XIX century – return to timber in architecture.

mgr inż. Stanisław CzernikPierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew w Krynicy Zdrój.

Program konferencji