Biblioteka i Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie

Karolina Leśniak

Praca dyplomowa magisterska | 2016/2017

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Współpromotor: prof. Mark S. T. Anderson (University of California)

Współpromotor: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski.