Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK

Życiorys zawodowy

Doktor habilitowany w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności teoria architektury i urbanistyki, profesor Politechniki Krakowskiej. Tytuł Master of Business Administration in General Management w specjalności Corporate Management, uzyskany w 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Krakowskiej Szkole Biznesu

Czynny zawodowo architekt, autor szeregu opracowań projektowych – budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, projektów przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków historycznych i zabytkowych, opracowań urbanistycznych.

Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych. Autor serii książek z dziedziny budownictwa ogólnego i projektowania architektoniczno-budowlanego. Autor szeregu katalogów technicznych i publikacji informacyjno-edukacyjnych dla architektów, opracowanych dla czołowych koncernów budowlanych w Polsce, m.in. dla Rigips, Lafarge, Wienerberger (Porotherm), Xella (Ytong), Isover, Braas, Pfleiderer (Ursa).

Specjalizacja

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, budownictwo ogólne, budownictwo energooszczędne, technologie budowlane.

Pełnione funkcje

 • wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie architektury-teorii architektury i projektowania architektoniczno-budowlanego (K-2)
 • członek Sekcji Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Urbanistyki i Architektury, Sekcja Budownictwa Ogólnego
 • przedstawiciel Wydziału Architektury PK do Rady nowej jednostki pozawydziałowej – Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 Politechniki Krakowskiej 
 • przedstawiciel Wydziału Architektury PK do Rady Naukowej Biblioteki PK
 • wykładowca w szkole doktorskiej PK
 • wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej na architektonicznych studiach podyplomowych na kierunku BIM-manager
 • ekspert merytoryczny Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
 • członek międzynarodowego Jury konkursu buildingSMART International Awards 2020, 2021, 2022.

Członkostwo organizacji zawodowych

 • Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

 • „Standardy klimatyczne dla miasta Krakowa” – interdyscyplinarne opracowanie dla UMK
 • Projekty B+R we współpracy z przemysłem, korzystające z instrumentów finansujących takie przedsięwzięcia oferowanych m.in. przez NCBiR, PARP, EU.
 • Projekt SPIN

Wybrane projekty architektoniczne

 • projekt konkursowy domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 (2022)
 • projekt innowacyjnego zakładu opiekuńczo-leczniczego dla seniorów, z możliwością autonomicznego strefowania oddziałów na wypadek pandemii (2020)
 • projekt budynku socjalnego, zoptymalizowanego pod względem efektywności energetycznej, opracowany w ramach założeń dialogu technicznego NCBiR nr 24/20/DT- Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo (2020)
 • projekt Całorocznego Centrum Sportów Zimowych,  Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (2019)
 • inwentaryzacja w standardzie BIM V LO im. Witkowskiego w Krakowie, oparta na skanowaniu laserowym budynku i wykonaniu jego pełnego, wirtualnego modelu 3D (2018)
 • projekt architektoniczno-budowlany V LO im. Witkowskiego w Krakowie – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddaszy na funkcję użytkową (2018)

Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009)
 • Krzyż Wolności i Solidarności (2021)
 • nagroda Rektora PK za osiągnięcia dydaktyczne (2021)
 • laureat 2-etapowego konkursu Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na projekt domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 (2022)