dr inż. arch. Iwona Piebiak

Adiunkt dydaktyczny

Życiorys zawodowy

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu zrealizowanych projektów architektoniczno-budowlanych. Prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Transparentne izolacje termiczne w kierunkach estetycznych architektury solarnej”. Zajmuje się szczególnie projektowaniem budynków energooszczędnych. Autorka kilkunastu prac naukowych w czasopismach. Samodzielny architekt z Uprawnieniami Budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Specjalizacja

Architektura i urbanistyka

Członkostwo organizacji zawodowych

Małopolska Okręgowa Izba Architektów.