Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski – Dyplomy – Architektura

Dyplomy magisterskie:

Neuroestetyka w architekturze. Muzeum Emocji w Barcelonie

Natalia Kuziemka

Praca dyplomowa magisterska | 2021/2022

Promotor: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski