dr inż. arch. Robert Marcinkowski

Adiunkt dydaktyczny

Życiorys zawodowy

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W zawodzie architekta pracuje od roku 1983, jako architekt uprawniony od 1988, zaś jako nauczyciel akademicki od 1987 roku. Prowadził lub prowadzi w językach polskim i angielskim wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

 • Budownictwo Ogólne,
 • Building Construction Systems (w ramach programu Erasmus),
 • Building Surveying (jw.),
 • Exploitation and Modernization of Buildings (na Wydziale Inżynierii Lądowej),
 • Structures in Industrial Building (jw.),
 • General Building Construction (na Wydziale Architektury, w języku angielskim)
 • Building Materials (jw.), oraz
 • ISE (program Budownictwa Ogólnego dla studentów chińskich). 

W dorobku posiada także udział w międzynarodowej wymianie nauczycieli akademickich i prowadzenie warsztatów architektonicznych na Uniwersytecie w Alicante.

Specjalizacja

Projektowanie architektoniczno-budowlane, budownictwo ogólne, budownictwo energooszczędne, materiały i technologie budowlane.

Pełnione funkcje publiczne i członkostwo w organizacjach zawodowych

 • Stowarzyszenie Architektów RP (SARP) 1985
 • Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie 1998
 • Polska Akademia Nauk, sekcja Technologii i Materiałów budowlanych 1999
 • Związek Literatów Polskich, Oddział Kraków 2002
 • Małopolska Okręgowa Izba Architektów 2004

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

Autor kilkuset architektonicznych projektów realizacyjnych i studialno-koncepcyjnych, w tym stu kilkudziesięciu budynków (głównie mieszkalnych jedno- i kilkurodzinnych) zrealizowanych co najmniej do stanu surowego zamkniętego. W dorobku posiada także kilkadziesiąt zrealizowanych projektów obiektów małej architektury, ogrodowych, mebli i elementów wnętrz.

Współautor wniosku grantowego. Autor przykładowych haseł i układu rozdziału Ilustrowanego Słownika Architektury, w zespole pod kierownictwem prof. Moniki Bogdanowskiej.

Autor indywidualny patentu na połączenia konstrukcyjne w stropach prefabrykowanych żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego.

Autor kilku recenzji artykułów naukowych.

Opiekun zagranicznych praktyk budowlanych.

Inne osiągnięcia (naukowe i artystyczne)

Autor indywidualnych publikacji w dziedzinie architektury (miesięczniki Arkada i Architekton), filozofii (Aesthetica Perennis, Katedra Filozofii UJ), prozy i prozy poetyckiej (Literat Krakowski), oraz poezji (5 tomów indywidualnych). Autor wielu (powyżej 100) publikacji poetyckich rozproszonych, w periodykach, zbiorach poezji i almanachach.

Autor indywidualnych wystaw rysunków i fotografii (Galerie SARP, ATA, Nowohuckie centrum Kultury i in.).  

Autor prezentacji fotograficznych naukowo-architektonicznych i podróżniczych.

Autor utworów muzycznych i piosenek z gatunku folk i poezji śpiewanej. Autor oprawy muzycznej do licznych prezentacji poetyckich. Wykonawca wielu koncertów, w tym indywidualnych prezentacji multimedialnych muzyczno-literacko-fotograficznych. Współautor muzycznej płyty CD.

Nagrody, odznaczenia, osiągnięcia

Odznaczony Srebrną Odznaką PK.

Laureat nagród i wyróżnień w dziedzinach architektury (Biennale Architektury Kraków, Konkurs na projekt domu jednorodzinnego SITB Bielsko-Biała), plastyki (miesięcznik Fantastyka) i kultury (nagroda Honorowa Dworku Białoprądnickiego). Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w dziedzinie literatury i poezji (w tym w ostatnich trzech sezonach dwukrotnie I Nagroda i 1 Grand Prix w konkursach poetyckich).

Wyróżniony za najlepszą prezentację naukową na konferencji WIETE w Bangkoku. Laureat nagrody materialnej w postaci zwolnienia z opłat publikacyjnych w kolejnej edycji konferencji (Bangkok-Ateny 2018).