dr inż. arch. Tomasz Gaczoł

Adiunkt

Życiorys zawodowy

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1994 rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej, które ukończył w 1999. W tym okresie pracował w Pracowni Projektowej ARCHE w Krakowie (okres 1994-1997), Pracowni Projektowej W-arch w Krakowie, (okres 1994-1995) oraz w Biurze Projektów Przemysłu Spożywczego Prospin w Krakowie (okres 1996-1997). W 2002 przedstawił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, rozprawę doktorską pod tytułem „Wentylacja jako czynnik kształtowania architektonicznego” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności „architektura budynków mieszkalnych i społeczno-usługowych”. W 2002 ukończył Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich, uzyskując przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej w szkole wyższej. W latach 2000-2002 pracował na Wydziale Architektury w Instytucie Projektowania Budowlanego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Od 2002 roku pracował na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego ze stopniem doktora. Zajmuje się pracą naukowo-badawczą nad systemami naturalnej wentylacji budynków i przepływu powietrza wokół obiektów. Jest autorem artykułów w czasopismach naukowych oraz w wydawnictwach konferencyjnych. W 2004 uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Równocześnie z pracą naukowo dydaktyczną prowadzi praktykę projektową. Dorobek projektowy obejmuje autorstwo kilkunastu budynków. Od 2020 roku pracuje na stanowisku adiunkta dydaktycznego ze stopniem doktora. Prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego na kierunku Architektura.

Specjalizacja

Wentylacja naturalna obiektów. Podciśnieniowe i nadciśnieniowe systemy wentylacji grawitacyjnej. Przepływ powietrza wokół budynków.

Pełnione funkcje

Od 2004 opiekun pierwszego roku studiów z przedmiotu Budownictwo Ogólne.

Członkostwo organizacji zawodowych

Od 2004 jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

Warsztaty Projektowe Cavtat`97 w Chorwacji organizowane przez UNESCO (prace inwentaryzacyjne obiektów po zniszczeniach wojennych).

Wybrane projekty architektoniczne

  • Koncepcja i projekt budowlany modernizacji i rozbudowy domu pomocy społecznej w Pcimiu – współautor. Kraków 1997
  • Projekt rozbudowy magazynu wyrobów gotowych dla KZKS Winiary w Kaliszu – współautor. Kraków 1996
  • Projekt lekkiej obudowy, magazynu wyrobów gotowych dla KZKS Winiary w Kaliszu – współautor. Kraków 1997