Koncepcja Zagospodarowania Terenu Dawnego Wysypiska Śmieci w Makowie Podhalańskim nad Rzeką Skawą

Katarzyna Micorek

Praca dyplomowa magisterska | 2018/2019

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Konsultacje specjalistyczne: mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, dr inż. Stanisław Karczmarczyk.