Nagrody Rektora za rok 2021

Serdeczne gratulacje dla Pana Prof. Wacława Celadyna i Pana Prof. Romana Parucha. Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury […]

Czytaj więcej