Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Profesor

Życiorys zawodowy

Profesor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności teoria architektury i urbanistyki; architekt–urbanista, autor lub współautor kilkudziesięciu projektów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych, w większości zrealizowanych w Polsce, Kanadzie i USA. Laureat kilku nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych krajowych i zagranicznych. Wykłada budownictwo ogólne i materiałoznawstwo na Politechnice Krakowskiej oraz wykładał projektowanie architektoniczne na California State Polytechnic University w Los Angeles i na uniwersytecie w Algierii. Promotor ponad 100 dyplomów magisterskich na kierunku studiów architektura i urbanistyka oraz 10 przewodów doktorskich. Autor kilku książek z dziedziny projektowania architektonicznego w języku polskim i francuskim oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Specjalizacja

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, budownictwo ogólne, budownictwo ekologiczne, budownictwo energooszczędne, technologie budowlane.

Pełnione funkcje

 • dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Wsi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1998-2003)
 • dyrektor Instytutu Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003-2005 i 2013-2020)
 • kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (2006-2020)
 • prorektor Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju uczelni (2005-2008)
 • prorektor Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych (2008-2012)
 • wieloletni organizator i przewodniczący komitetu naukowego międzynarodowych konferencji „New Building Technologies and Architectural Design”
 • członek komitetów naukowych wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • przewodniczący Sekcji Budownictwa Ogólnego Komisji Architektury i Urbanistyki O/PAN w Krakowie
 • kierownik kilku grantów Komitetu Badań Naukowych
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Krakowa w latach 2005-2012
 • członek MKUA w latach 2012-2015
 • członek Rady Partnerów Krakowskiego Parku Technologicznego
 • członek Rady Naukowej Klastra Designu
 • członek Grupy Roboczej programu Foresight „Perspektywa Technologiczna Małopolska 2012- 2020”.
 • członek Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii – Akademickiego Centrum Naukowo-Technologicznego „Akcent” Małopolska
 • członek Rady Naukowej Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
 • przewodniczący sądów konkursowych „Green Building Awards” organizowanych przez Polish Green Building Council
 • członek Rady Nadzorczej Spółki „Akopol”
 • członek rad naukowych i zespołów recenzentów kilku czasopism naukowych
 • członek komitetów naukowych wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • autor programu i kierownik studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej
 • wieloletni z-ca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej MOIA
 • fellow of the World Institute for Engineering and Technology Education, Melbourne, Australia

Członkostwo organizacji zawodowych

 • Małopolska Okręgowa Izba Architektów
 • Royal Architectural Institute of Canada
 • Ordre des architectes du Quebec
 • Stowarzyszenie Architektów RP (SARP)

Inne osiągnięcia naukowe (granty, projekty)

 • Grant europejski ZPOR: „Przygotowanie badań i analiz techniczno- finansowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej Krakowskiego Centrum   Wystawienniczo – Kongresowego” (realizowany w ramach EFS ZPORR w latach 2005-2008). Praca zespołowa. Kierownik grantu
 • Dokumentacja  grantu NCBR w ramach  Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 o  dofinansowanie projektu  zatytułowanego: „Opracowanie technologii budowy wielofunkcyjnego budynku rozbieralnego o charakterystyce niemal zero-energetycznej”. Wniosek wspólny z firmą Norpolhaus. Praca zespołowa. Kierownik prac przygotowawczych.
 • „Program badań technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w technologiach wielkopłytowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. 2019-2020 r. Kierownik projektu.

Wybrane projekty architektoniczne

 • Nuns Island Community Center, Montreal (Kanada), (1988)
 • Residence Ile-Bizard, Montreal, (1988)
 • Commercial and office complex Chaussegros-de-Lery, Montreal, (1989)
 • Hotel Ritz-Carlton, Montreal, (1989)
 • World Trade Center, Montreal, (1990)
 • Canadian Imperial Bank of Commerce Building, Montreal, (1991)
 • Hotel South-West, Houston (USA), (1991)
 • Monastery St. Benoit–du-Lac, Quebec, (1992)
 • Museum of Natural History, Kuwait, (1992)
 • Basen pływacki, Kraków, ul.Narvik, (1996)
 • Osiedle mieszkalne „Gotyk”, Kraków, (1998 – 2001)
 • Kaplica na osiedlu “Gotyk”, Kraków, (2001)
 • Hala tenisowa, Kraków, (2001)
 • Basen pływacki, Kraków, ul.Szuwarowa, Kraków, (2001)
 • Salon samochodowy “Renault”, Kraków, (2003)
 • Kosciół Chrystusa Króla, Kraków, (2004)
 • Krakowskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe PK, (2006-2008)

Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2000)
 • Odznaka „Honoris gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa (2009)
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (2009)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (2013)