Rewitalizacja Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszów

Dagmara Andrzejewska

Praca dyplomowa inżynierska | 2021/2022

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Współpromotor: dr inż. arch. Paweł Mika

Recenzent: dr inż. arch. Izabela Sykta

Konsultacje techniczne: dr inż. Mariusz Dudek

Konsultacje akustyczne: dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK

Konsultacje przyrodnicze: dr inż. Przemysław Kowalski

Więcej na temat dyplomu:

Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej – Facebook

Rozwój Lokalny Hrubieszowa

Rozwój Lokalny Hrubieszowa – Facebook

Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji

Współpraca nad centrum komunikacyjnym Hrubieszowa – obrony prac dyplomowych inżynierskich

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9 – Facebook

„Hrubieszowskie wyzwanie” – artykuł w Naszej Politechnice (marzec 2022)