Zrównoważony Obiekt Biurowy

Paweł Filipek

Praca dyplomowa magisterska | 2018/2019

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Recenzent: dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski