Obrony prac dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury

Luty to czas obron prac dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Również w tym roku odbyły się obrony prac dyplomowych wykonanych pod kierunkiem pracowników Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Dwie z nich zostały opracowane jako realizacja współpracy w ramach grantów.

Praca inżynierska pani inż. arch. krajobrazu Dagmary Andrzejewskiej, absolwentki kierunku Architektura Krajobrazu, „Rewitalizacja centrum komunikacyjnego miasta Hrubieszów” (promotor prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy dr inż. arch. Paweł Mika, recenzent dr inż. arch. Izabela Sykta) przygotowana w oparciu o wytyczne z grantu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Więcej informacji

Architektura Krajobrazu PK

Praca inżynierska pana inż. arch. Kamila Łuckiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pt.: „Eko osiedle w Nowej Hucie – projekt w oparciu o drewno jako materiał konstrukcyjny” (promotor dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, recenzent prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc) powstała jako realizacja tematu grantu Erasmus+ High-Performance Building Solutions In Wood (HiBiWood) i obejmowała projekt zrównoważonego osiedla mieszkaniowego w technologii drewnianej CLT.

Fot. Archiwum Katedry A-4