Pracownicy Katedry A-4 i studenci WA PK na warsztatach dla studentów realizowanych w ramach projektu Back2Future na Universidade NOVA de Lisboa

Zespół pracowników Katedry A-4 wziął udział w warsztatach dla studentów realizowanych w ramach projektu Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials (Back2Future), które odbyły się w dniach 15-26.11.2021 r. na Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA). Warsztaty składały się z serii wykładów dotyczących ekologicznego budownictwa przeprowadzonych przez wykładowców i dydaktyków kilku europejskich uczelni biorących udział w projekcie oraz z praktycznych zajęć projektowych, podczas których studenci opracowywali w zespołach projekt ekologicznego domu wykonanego z wykorzystaniem tradycyjnych dla danego kraju technik budowlanych oraz z zastosowaniem lokalnych materiałów.

Warsztaty studenckie przeprowadzono z wykorzystaniem metody PBL (Project Based Learning), która polega na zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczną pracę nad projektem. Współpracując ze sobą w zespołach, studenci mieli rozwijać zdolności komunikacyjne i analityczne, związane z koordynacją pracy i zarządzaniem projektem, a także doskonalić umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów.

W warsztatach wzięli udział studenci z Danii, Grecji, Polski, Portugalii i Litwy. Polskę reprezentowali studenci Wydziału Architektury członkowie koła naukowego Budownictwa Ogólnego (Wydział Architektury) oraz koła naukowego 3I (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej): Aleksandra Bator, Anna Lis, Kornelia Mikulska, Paulina Macieja i Robert Zapała.

Uczestnicy warsztatów odwiedzili również dawny konwent Franciszkanów w Arrábidzie (prowadzony przez fundację Oriente), gdzie poznawali tradycyjne rozwiązania materiałowe oraz fabrykę płyt izolacyjnych z korka Amorim Cork Insulation. Jakie fabryki korka w Portugalii można zwiedzać? Jedną z najpopularniejszych jest Novacortiça – Indústria Corticeira | Cork Factory Tour obok miasteczka São Brás de Alportel. W tym samym miasteczku znajduje się również Eco-Fábrica de Cortiça | Francisco Carrusca. W Evorze zlokalizowana jest Cortiçarte – Art in Cork Lda.

W warsztatach wzięli udział: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika (wykład: Historical, traditional, vernacular housing), mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska oraz mgr inż. arch. Monika Soboń (wykład: Straw-bale construction).

Fot. Archiwum Katedry A-4