dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz, prof. PK

Adiunkt

Życiorys zawodowy

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adiunkt, zawodowo aktywny jako inżynier konstruktor, autor wielu opracowań projektowych i ekspertyz, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Stanisław Jurczakiewicz urodził się w 1958 roku w Nowym Sączu, ale od 1961 roku na stałe mieszka w Krakowie. Tu ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące. W 1977 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego, a rok później również na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1985 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa na podstawie projektu nowatorskiego na owe czasy budynku z żelbetowymi stropami bezbelkowymi i podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych pod kierunkiem prof. Zygmunta Jamrożego. W roku 1986 odbył służbę wojskową w jednostce budowlanej co umożliwiło mu uzyskanie uprawnień do projektowania konstrukcji i rozpoczęcie samodzielnej praktyki inżynierskiej. Od 1988 roku kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną już w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Wydziału Architektury prowadzonym przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka. W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Architektury. Dyplomowy projekt nowego Teatru Kolejarza w Krakowie wykonał pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki. W latach 1990 i 1991 odbywał staże w pracowniach architektonicznych na południu Francji, a w 1992 roku podjął pracę w biurze konstrukcyjnym w Paryżu. Współpracował przy projektach kablobetonowych mostów i podziemnych obiektów paryskiego metra. W 2002 roku wznowił współpracę z dr inż. Stanisławem Karczmarczykiem wykonując pod jego kierunkiem szereg projektów konstrukcyjnych dotyczących budynków zabytkowych. Od 2007 roku pracuje na stanowiskach naukowo-dydaktycznych najpierw asystenta, a od 2017 roku adiunkta w Instytucie Projektowania Budowlanego, obecnie Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego. W 2017 roku obronił dysertację doktorską pt. „Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej”, której promotorem był prof. Janusz Rębielak. Wykonuje projekty konstrukcji nowych obiektów budowlanych oraz projekty wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji historycznych i współczesnych z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji prętowo-cięgnowych i materiałów kompozytowych. Jest autorem lub współautorem 25 publikacji, Brał udział w kilku krajowych konferencjach poświęconych problematyce konserwacji zabytków i nowym technologiom budowlanym. Na Wydziale Architektury prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne w języku angielskim: Building Statics & Mechanics i Building Structures na studiach stopni Bachelor i Master.

Specjalizacja

Architektura i urbanistyka.

Członkostwo organizacji zawodowych

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wybrane projekty architektoniczne

 • Projekt konstrukcji przebudowy kamienicy pzry ul. Sławkowskiej 6 w Krakowie (1988), współpraca mgr inż. H. Schoen
 • Projekt konstrukcji przebudowy zamku w Raciborzu (1989), współpraca mgr inż. H. Schoen
 • Projekt konstrukcji zabezpieczeń synagogi w Słonimiu na Białorusi (2002), współpraca dr inż. S. Karczmarczyk
 • Projekt konstrukcji przebudowy eremu Kamedułów na Bielanach w Krakowie (2005), współpraca dr inż. S. Karczmarczyk
 • Projekt konstrukcji zabezpieczeń synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej (2007)
 • Projekt konstrukcji przebudowy poddasza budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Sienkiewicza 4 (2009)
 • Projekt konstrukcji apartamentowca w Krakowie przy ul. Piwnej 13, 1000 m2 (2009)
 • Projekt konstrukcji stalowej hali z suwnicami w Busku, 1400 m2 (2012)
 • Projekt konstrukcji apartamentowca w Krakowie przy ul. Mitkowskiego, 10 000 m2 (2014)
 • Projekt konstrukcji kaplicy w Rokowie koło Wadowic (2018)
 • Projekty konstrukcji kilkudziesięciu domów jednorodzinnych.