Energooszczędny Budynek Wielofunkcyjny w Dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie

Yaroslav Pryziuk

Praca dyplomowa magisterska | 2020/2021

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

Recenzent: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK.