Międzynarodowe spotkanie partnerów grantu Back2Future na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach

W dniach 16. i 17. czerwca miało miejsce międzynarodowe spotkanie M3 partnerów grantu Back to the Future. Spotkanie odbyło się na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, w Grecji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), Kauno Technologijos Universitetas (Litwa), Study and Consulting Center (Litwa), Via University College (Dania), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja) oraz pracownicy Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W trakcie spotkania omawiane były kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy na temat samego grantu, prowadzonych badań związanych ze zrównoważonymi nowoczesnymi technologiami budowlanymi nawiązującymi do budownictwa tradycyjnego, a także raportowany był stopień zaawansowania na poszczególnych etapach grantu. Znaczna ilość czasu poświęcona została również na planowanie zbliżających się międzynarodowych warsztatów studenckich C4, które odbędą się w dniach 3-10 października 2022 r. w Kownie (Kaunas) na Litwie.

W trakcie tych warsztatów studenci będą rozwijać projekty koncepcyjne stworzone w czasie pierwszego etapu grantu na warsztatach C2 w Lizbonie, w Portugalii.

Fot. Archiwum Katedry A-4