Sesja Naukowa Mistrzów

Uczelniana Studencka Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej to już tradycja. W tym roku po raz drugi w programie tego wydarzenia znalazła się Sesja Naukowa Mistrzów. Miała ona miejsce w poniedziałek 13. czerwca 2022 roku w klubie studenckim „Kwadrat” i transmitowana była na żywo na facebook’owym profilu Samorządu Uczelnianego Politechniki Krakowskiej. Każdy wydział reprezentowało jedno koło naukowe, a głównym celem ich prezentacji było przedstawienie działalności naukowej oraz zachęcenie studentów z niższych roczników do włączenia się w aktywność naukową i zaangażowanie się we wspólną pracę.

W tym roku zaszczyt reprezentowania Wydziału Architektury przypadł w udziale Kołu Budownictwa Ogólnego, którego opiekunami są: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski z Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4. W czasie Sesji Mistrzów występowali członkowie Koła BO: inż. arch. Kornelia Mikulska i inż. arch. Zuzanna Winiarska, przewodniczący koła inż. arch. Robert Zapała oraz gościnnie inż. Mariusz Górny z Koła Naukowego 3I. W czasie swojego wystąpienia opowiedzieli oni o dotychczasowej działalności Koła, obecnych przedsięwzięciach: grantach Erasmus+ HiBiWood i Back2Future, a także współpracy z Kołem 3I w ramach Future Lab na Politechnice Krakowskiej. Całość wystąpienia dostępna jest nadal na profilu facebook’owym Samorządu Uczelnianego Politechniki Krakowskiej. Zachęcamy do obejrzenia!