Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – studenckie plakaty na kampusie przy ul. Warszawskiej

Na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, między budynkami Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury, zostały rozwieszone plakaty autorstwa studentów, oraz doktorantów PK. Są to plakaty, które zostały zgłoszone do konkursu w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – najlepszych uczestników Wydziałowych SKN. Wśród nich znajduje się plakat członka Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego, Roberta Zapały.

Przedstawione badania na temat „Współczesnych metod edukacyjnych w kształtowaniu zrównoważonej architektury” są powiązane z grantami Erasmus+: Back to the Future i HiBiWood, realizowanymi w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4.

Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie głównej Politechniki Krakowskiej.

Fot. Jan Zych