Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej powstało laboratorium Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej EduNet

1 czerwca na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej dokonano otwarcia Laboratorium EduNet. Nowa placówka działa w ramach Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej, powstałej z inicjatywy firmy Phoenix Contact, a zrzeszającej około 150 placówek tego typu w 35 krajach świata.

W ramach współpracy z firmą Phoenix Contact, planowane są wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych, a także udział członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji (3I), którego opiekunami naukowymi są dr inż. Anna Romańska-Zapała i prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc z Wydziału Architektury, w międzynarodowym konkursie xplore 2023 Technology Award for a sustainable. Autorzy najlepszych projektów mają szansę na zdobycie nagrody finansowej na ich realizację.

Więcej informacji

Fot. Jan Zych