Międzynarodowe warsztaty Back2Future na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Grupa sześciu studentów WA PK oraz zespół pracowników Katedry A-4 bierze udział w międzynarodowych warsztatach dla studentów realizowanych w ramach projektu Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials (Back2Future). Warsztaty C7 odbywają się w dniach 27.02 – 08.03.2023r. na Wydziale Architektury PK. Warsztaty składają się z serii wykładów dotyczących ekologicznego budownictwa, organizacji placów budowy, planowania procesu budowlanego, prezentacji oraz z praktycznych zajęć projektowych. Są one prowadzone przez wykładowców i dydaktyków kilku europejskich uczelni biorących udział w projekcie. W ich trakcie studenci rozwijają, w interdyscyplinarnych zespołach, koncepcje osiedli ekologicznych domów opracowanych podczas pierwszego etapu warsztatów w Lizbonie w 2021 roku oraz w trakcie drugiego etapu w Kownie w 2022 roku. Wszystkie projekty powstają z wykorzystaniem tradycyjnych dla danego kraju technik budowlanych oraz z zastosowaniem lokalnych materiałów.

Warsztaty studenckie prowadzi się z wykorzystaniem metody PBL (Project Based Learning), która polega na zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczną pracę nad projektem. Współpracując ze sobą w zespołach, studenci mają rozwijać zdolności komunikacyjne i analityczne związane z koordynacją pracy i zarządzaniem projektem, a także doskonalić umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów.

W warsztatach gościnnie wzięli udział: Pan Ryszard Biliński i Pani Katarzyna Rączka-Bilińska (Ziemioluby) z wykładem dotyczącym kosztów budowy domu wykonanego w technologii straw-bale, budowanego metodą gospodarczą oraz firma DMP Rebuild, która przygotowała pokaz wdmuchiwania wełny celulozowej w konstrukcję drewnianą.

W warsztatach biorą udział studenci z Danii, Grecji, Polski, Portugalii i Litwy. Polskę reprezentują studenci Wydziału Architektury: Aleksandra Ścieszka, Patryk Tatara, Zofia Snieżko, Wioletta Bochenek, Kacper Wcisło i Łucja Ślazyk.

Więcej informacji na temat projektu Back to the Future oraz powiązanych wydarzeń.

Fot. Archiwum Katedry A-4