Międzynarodowe spotkanie partnerów grantu Erasmus+ Back to the Future w Lizbonie

W dniach 16 i 17 stycznia 2023 miało miejsce międzynarodowe spotkanie M5 partnerów grantu Erasmus+ Back to the Future. Spotkanie organizowała NOVA School of Science and Technology of NOVA University of Lisbon (FCT NOVA), w Lizbonie, w Portugalii.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), Kauno Technologijos Universitetas (Litwa), Study and Consulting Center (Litwa), Via University College (Dania), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja) oraz pracownicy Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego z Wydziału Architektury z Polski.

Dominującym tematem spotkania były kwestie związane z organizacją oraz programem zbliżających się międzynarodowych warsztatów studenckich C6, które odbędą się w dniach 27 lutego -11 marca w Krakowie. Ponadto poruszone zostały temat upowszechniania wiedzy na temat samego grantu, prowadzonych badań związanych ze zrównoważonymi, nowoczesnymi technologiami budowlanymi nawiązującymi do budownictwa tradycyjnego oraz raportowany był stopień zaawansowania poszczególnych etapów grantu.

W trakcie trzeciego i ostatniego etapu warsztatów studenci będą rozwijać i kończyć projekty techniczne tworzone w czasie pierwszego i drugiego etapu grantu – na warsztatach C2 w Lizbonie 2021 oraz C4 w Kownie 2022.

Fot. Archiwum Katedry A-4