Nagrody Rektora za rok 2021

Serdeczne gratulacje dla Pana Prof. Wacława Celadyna i Pana Prof. Romana Parucha.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku (działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz kształcenie kadr naukowych) otrzymał prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn z Wydziału Architektury.

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe została przyznana dr hab. inż. arch. Jadwidze Środulskiej-Wielgus, prof. PK i dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi za koncepcję szlaku kultury wołoskiej stanowiącego podstawę opisu wpływu badań nad krajobrazem pasterskim na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karpat.

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne została przyznana czterem zespołom:

1. Dr inż. arch. Anna Porębska, dr inż. arch. Daniel Ogrodnik, mgr inż. arch. Maciej Wójtowicz, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK, dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska, dr inż. arch. Miłosz Zieliński, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. Roman Paruch, prof. PK zostali docenieni za przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie architektura i urbanistyka (2017-2021).

Więcej informacji

Fot. Jan Zych