Wystawa prac i rozstrzygnięcie konkursu „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”

Od 23 listopada do 8 grudnia br. w Galerii GIL będzie można obejrzeć prace studentów Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura, architektura krajobrazu i transport, wykonane w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Wystawę swoim patronatem objął prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. Podczas wernisażu zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”.

Więcej informacji na stronie Politechniki Krakowskiej

Fot. Jan Zych