Międzynarodowe warsztaty HiBiWood w Rydze

W dniach 13-23 marca 2023 na Riga Building College odbyły się międzynarodowe warsztaty HiBiWood. Są one częścią trzyletniego projektu w ramach grantu Erasmus + Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood pozyskanego dla Politechniki Krakowskiej przez Katedrę Projektowania Architektoniczno-Budowlanego we współpracy z ośrodkami takimi jak Rigas Celtniecibas Koledza RBC, (Łotwa – Lider), FH-Campus Wien (Austria), Hameen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), Study and Consulting Center (Litwa).

W Warsztatach wzięło udział 36 studentów różnych wydziałów i kierunków (Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziałów Architektury, Inżynierii Lądowej, Budownictwa Zrównoważonego) oraz około 20 wykładowców i specjalistów z dziedzin związanych z tematem grantu. Z Politechniki Krakowskiej udział wzięli: Kamila Włodarz, Dominika Kwaśniewska, Jakub Potoniec, Paulina Górecka, Aneta Pogrzeba.

Przez dziesięć dni studenci kontynuowali, rozwijali i kończyli koncepcje zabudowy wielorodzinnej opracowanej w trakcie pierwszego etapu warsztatów, który miał miejsce w dniach 6-17 września 2021 w Wiedniu na uczelni University of Applied Sciences Campus Vienna oraz w trakcie etapu drugiego, który odbył się w Krakowie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w dniach 9-20 Maja 2022.

Ćwiczenia i korekty przeplatane były tematycznymi seriami wykładów dotyczących współczesnego budownictwa z masywnego drewna klejonego, organizacji placu budowy, transportu, prefabrykacji czy kosztorysowania. Ćwiczenia odbywały się pod okiem tutorów z uczelni partnerskich. W procesie dydaktycznym studentów wspomagali: Roger Howard Taylor i Vijoleta Sulciene ze Study and Consulting Center (Litwa), Martin Aichholzer, Aida Sanrana Sosa i Elena Mitrenova z FH-Campus Wien (Austria), Linda Krage, Sandris Luste, Inese Reitāle z Rigas Celtniecibas Koledza (Łotwa), Mantas Anužis z Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), Cristina Tirteu z Hameen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Łukasz Wesołowski, Paweł Mika, Tomasz Gaczoł, Wioletta Kozłowska i Monika Soboń z Politechniki Krakowskiej.

Wynikiem niemal dwutygodniowej pracy jest komplet rysunków budowlanych w skali detalu, przedstawiających przekroje przez przegrody zewnętrzne oraz połączenia między nimi, plan procesu budowy, raport oraz model fragmentu budynku wykonany w skali 1:20. W czwartek 23 marca odbyły się prezentacje w trakcie których każdy ze studentów omawiał swoją część pracy.

Fot. Archiwum Katedry A-4