Modułowy System Tanich Mieszkań z Wykorzystaniem PET – Recykling na Przykładzie Domów w Etiopii

Alina Komarnytska

Praca dyplomowa magisterska

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc