Pracownicy Katedry A-4 i studenci WA PK na warsztatach realizowanych w ramach projektu Back2Future na Kauno Technologijos Universitetas w Kownie

Zespół pracowników Katedry A-4 bierze udział w warsztatach dla studentów realizowanych w ramach projektu Back to the Future – Building with Sustainable Local Traditional Materials (Back2Future), Warsztaty C5 odbywają się w dniach 03-12.10.2022r. na Kauno Technologijos Universitetas w Kownie na Litwie. Warsztaty składają się z serii wykładów dotyczących ekologicznego budownictwa, prowadzonych przez wykładowców i dydaktyków kilku europejskich uczelni biorących udział w projekcie oraz z praktycznych zajęć projektowych. W ich trakcie studenci rozwijają w interdyscyplinarnych zespołach koncepcje ekologicznych domów przygotowane rok temu podczas pierwszego etapu warsztatów w Lizbonie. Wszystkie projekty powstają z wykorzystaniem tradycyjnych dla danego kraju technik budowlanych oraz z zastosowaniem lokalnych materiałów.

Warsztaty studenckie prowadzi się z wykorzystaniem metody PBL (Project Based Learning), która polega na zdobywaniu wiedzy poprzez praktyczną pracę nad projektem. Współpracując ze sobą w zespołach, studenci mają rozwijać zdolności komunikacyjne i analityczne związane z koordynacją pracy i zarządzaniem projektem, a także doskonalić umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów.

W warsztatach biorą udział studenci z Danii, Grecji, Polski, Portugalii i Litwy. Polskę reprezentują studenci Wydziału Architektury, członkowie koła naukowego Budownictwa Ogólnego: Anna Lis, Kornelia Mikulska, Sandra Podyma, Kacper Wiewióra i Kacper Wcisło.

Z Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A4 w warsztatach uczestniczą: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski.

Więcej informacji na temat projektu Back to the Future oraz powiązanych wydarzeń można znaleźć TUTAJ.

Fot. Archiwum Katedry A-4