Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc – Dyplomy – Architektura Krajobrazu

Dyplomy magisterskie:

Koncepcja Zagospodarowania Terenu Dawnego Wysypiska Śmieci w Makowie Podhalańskim nad Rzeką Skawą

Katarzyna Micorek

Praca dyplomowa magisterska | 2018/2019

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc.

Dyplomy inżynierskie:

Rewitalizacja Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszów

Dagmara Andrzejewska

Praca dyplomowa inżynierska | 2021/2022

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Współpromotor: dr inż. arch. Paweł Mika.

Hipodrom Łódź – Kompozycja Rzeźbiarska Wisząca jako Zagadnienie Architektoniczne Wykorzystywane w Projektowaniu Obiektu Architektury Krajobrazu

Dagmara Wołczyńska

Praca dyplomowa inżynierska | 2020/2021

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc.