Towarowa 22. Drewniany wieżowiec modularny

Robert Zapała

Praca dyplomowa magisterska | 2021/2022

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Recenzent: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK