Warsztaty studenckie w Wiedniu w ramach grantu HiBiWood

W dniach 6-17 Września w Wiedniu na uczelni University of Applied Sciences Campus Vienna odbyły się warsztaty studenckie w ramach projektu Sustainable, High-Performance Building Solutions In Wood (HiBiWood). W warsztatach wziął udział zespół pracowników Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlano A-4 oraz grupa studentów z Wydziału Architektury w składzie Agnieszka Tylecka, Patrycja Wierzchanowska, Aleksandra Wlazło, Mikołaj Zamaryka, Robert Zapała.

Przez dwa tygodnie studenci zapoznawali się z możliwościami praktycznego wdrażania nowoczesnych technologii drewna masowego (między innymi CLT, LVL, GLULAM) i kompozytów drewniano-betonowych (TCC) we wszystkich fazach procesu budowlanego.

Na warsztatach zastosowana została metoda Nauczania Przez Projekty (Project Based Learning) oraz interdyscyplinarna współpraca członków zespołów. Uczestniczyli w nich studenci różnych kierunków inżynierskich z Finlandii, Łotwy, Litwy, Austrii i Polski. 

Główne cele warsztatów:

– kształcenie i szkolenie uczestników w zakresie zrównoważonego budownictwa i wielokondygnacyjnego budownictwa drewnianego,

– doskonalenie umiejętności uczniów i instruktorów w zakresie rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, innowacyjnego myślenia, motywacji i świadomości,

– uwrażliwianie i podnoszenie świadomości wśród różnych podmiotów na poziomie lokalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym w zakresie zrównoważonych procesów budowlanych.

Fot. Archiwum Katedry A-4