Prof. Janusz Rębielak w gronie „Movers & Shakers” prestiżowej konferencji IASS 2020/21 SURREY 7

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wieloletni pracownik naszej jednostki – Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak, em. prof. PK został doceniony i wyróżniony zaproszeniem do grona około 30 osobowości „Movers & Shakers” w dziedzinie struktur przestrzennych na nadchodzącej konferencji IASS 2020/21 SURREY 7. W dniach 23-27 sierpnia 2021 odbędzie się najważniejsza światowa konferencja w obszarze struktur przestrzennych „International Conference on Spatial Structures 2020/21” organizowana nominalnie co 9 lat w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dumni, że osiągnięcia profesora zostały zauważone i uhonorowane na arenie światowej – gratulujemy Panie Profesorze! 

Prof. Janusz Rębielak ukończył w roku 1979 studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1982 otrzymał stopień naukowy doktora, w roku 1993 tytuł doktora habilitowanego, a w roku 2006 prezydent RP nadał mu tytuł profesora. W latach 1994-2001 był kierownikiem Zakładu Konstrukcji Budowlanych, a w latach 2001-2007 kierownikiem Zakładu Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2008 związany jest z Politechniką Krakowską, gdzie w latach 2016-2017 był kierownikiem Pracowni Konstrukcji Budowlanych, w latach 2017-2020 był kierownikiem Katedry Konstrukcji i Technik Budowlanych, kierownikiem Studiów Podyplomowych BIM i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Profesor pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w okresie od 2006 roku do chwili obecnej. Stypendysta naukowy zagranicznych uniwersytetów TU Delft w Niderlandach  oraz University of Tokyo w Japonii. Autor ponad 220 publikacji, patentów, oraz wielu projektów architektonicznych.

Movers & Shakers / July Issue:

Więcej informacji o prof. Januszu Rębielaku:

Wykaz publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników PK

Życiorys na stronie dawnej Pracowni Konstrukcji Budowlanych

Strona prywatna

Życiorys na stronie Wikipedii