Pracownicy Katedry A-4 na szkoleniu w ramach programu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”

W dniu 5.04.2022 r. zespół Pracowników Katedry A-4 wziął udział w szkoleniu realizowanym jako część programu “Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”, mającym na celu wprowadzenie do zajęć treści związanych z projektowaniem uniwersalnym (uwzględniającym potrzeby i wymagania osób z niepełnosprawnościami).

Szkolenie obejmowało:

  • wiedzę teoretyczną:
  • seminarium prezentujące podstawy teoretyczne, dostępne źródła informacji, programy nauczania, scenariusze zajęć itp.
  • wiedzę praktyczną:
  • praca ze sprzętem symulującym funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, a także metody pracy ze studentem (np. design thinking).

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności
Projekt POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Galerie – Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności (pk.edu.pl)