Warsztaty studenckie na WA PK w ramach grantu HiBiWood

W dniach 09-20 maja 2022 na Wydziale Architektury odbyły się międzynarodowe warsztaty HiBiWood. Są one częścią trzyletniego projektu w ramach grantu Erasmus + Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood pozyskanego dla Politechniki Krakowskiej przez Katedrę Projektowania Architektoniczno-Budowlanego we współpracy z ośrodkami takimi jak Rigas Celtniecibas Koledza RBC (Łotwa – Lider), FH-Campus Wien (Austria), Hameen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), Study and Consulting Center (Litwa).

W Warsztatach wzięło udział 36 studentów różnych Wydziałów i kierunków (Wydziałów Architektury, Inżynierii Lądowej, Budownictwa Zrównoważonego, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) oraz ponad 20 wykładowców i specjalistów z dziedzin związanych z tematem grantu.

Przez dwa tygodnie studenci kontynuowali, rozwijali i modyfikowali koncepcje zabudowy wielorodzinnej opracowanej w trakcie pierwszego etapu warsztatów, który miał miejsce w dniach 6-17. września 2021 w Wiedniu na uczelni University of Applied Sciences Campus Vienna.

Projektowanie i korekty połączone były tematycznymi seriami wykładów dotyczącymi współczesnego budownictwa z masywnego drewna klejonego.  Ćwiczenia  projektowe odbywały się pod okiem tutorów z uczelni partnerskich. W procesie projektowym studentów wspomagali: Roger Howard Taylor i Vijoleta Sulciene ze Study and Consulting Center (Litwa), Martin Aichholzer i Elena Mitrenova z FH-Campus Wien (Austria), Aiva Dreimane Ozolzile, Inese Reitale i Igors Suhovilovs z Rigas Celtniecibas Koledza (Łotwa), Vilma Vaičekauskienė i Mantas Anužis z Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), Kalle Rohola z Hameen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Sabina Kuc, Łukasz Wesołowski, Paweł Mika z Politechniki Krakowskiej. Ponadto gościnnie wykłady wygłosili: Mark Anderson z UC Berkeley College of Environmental Design (USA), Peter Anderson z California College of Arts (USA), Mattias Doubek z FH-Campus Wien (Austria), Wacław Celadyn, Marcin Gierbienis, Damian Poklewski Koziell, Stanislaw Jurczakiewicz z Politechniki Krakowskiej.

Wynikiem dwutygodniowej pracy jest seria analiz oraz komplet rysunków budowlanych w skali detalu, przedstawiających przekroje przez przegrody zewnętrzne oraz połączenia między nimi. W czwartek 18. maja odbyły się prezentacje projektów w trakcie których każdy ze studentów omawiał swoją część pracy. Ostatniego dnia dzięki staraniom i uprzejmości Pana Prezesa Jacka Kolibskiego (Europejski Instytut Nieruchomości) i Pana Prezesa Tomasza Kozika (Hauswerk) miało miejsce seminarium w fabryce domów drewnianych HausWerk – Domy Prefabrykowane w Czatkowicach Dolnych.

Fot. Jan Zych