Z wielkim żalem żegnamy Prof. Elżbietę Dąmbską-Śmiałowską

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej. Emerytowanego profesora Politechniki Krakowskiej, wieloletniej kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury, dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Wsi, prodziekana Wydziału Architektury, wykładowcy etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieloletniej przewodniczącej Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej, działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wspomnienie prof. Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej w […]

Czytaj więcej